دوره جامع آموزش اتوماسیون صنعتی (آپدیت سوم فروردین ماه 1402)

جزوه آشنایی کامل با دوره آموزش جامع اتوماسیون صنعتی، جهت دریافت و مطالعه کلیک کنید

ریز سرفصل های آموزشی، جهت دریافت و مطالعه، روی دوره مورد نظر در لیست زیر کلیک کنید:

سرفصل های دوره آموزشی لوگو – LOGO! Siemens

سرفصل های دوره آموزشی سیماتیک – Simatic Manager

سرفصل های دوره آموزشی فلکسی بل – WinCC flexible

سرفصل های دوره آموزشی اسکادا – WinCC Explorer

سرفصل های دوره آموزشی تیاپورتال (برنامه نویسی PLC) – TIA Portal(PLC)

سرفصل های دوره آموزشی تیاپورتال (طراحی تاچ پنل و مانیتورینگ صنعتی) – TIA Portal(HMI)

سرفصل های دوره آموزشی درایو سینامیکس V20 و شبکه مدباس درایو – Sinamics V20

سرفصل های دوره آموزشی درایو سینامیکس G120 و شبکه پروفی باس و پروفی نت درایو – Sinamics G120

سرفصل های دوره آموزشی مباحث پوزیشن کنترل بر پایه درایو G120

سرفصل های دوره آموزشی درایو سینامیکس S120 و شبکه درایو – Sinamics S120 & Simotion Scout

سرفصل های دوره آموزشی درایو میکرومستر 420&440 و شبکه درایو – Micromaster 420 & 440

سرفصل های دوره آموزشی موتورهای پله ای و درایور آنها و برنامه نویسی Motion

سرفصل های دوره آموزشی سروو درایو V90 و Motion Control و شبکه آن – Sinamics V90

سرفصل های دوره آموزشی PID Control در سیماتیک و تیاپورتال

سرفصل های دوره آموزشی شبکه های صنعتی در سیماتیک و تیا (مدباس، پروفی باس و پروفی نت)

سرفصل های دوره آموزشی صدوپنجاه پروژه صنعتی در تیاپورتال

سرفصل های دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان SCL در سیماتیک و تیا

سرفصل های دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان Graph در سیماتیک و تیا

سرفصل های دوره آموزشی برنامه نویسی PLC S7200 در میکرووین – Simatic MicroWin

سرفصل های دوره آموزشی رله ها و کنترلرهای حفاظتی پیلز – PILZ Safety Relays

سرفصل های دوره آموزشی طراحی مانیتورینگ صنعتی در تاچ پنل وینتک – Weintek HMI

سرفصل های دوره آموزشی برنامه نویسی و اپراتوری ماشین CNC با Sinumerik

سرفصل های دوره آموزشی مانیتورینگ صنعتی پیشرفته در LabVIEW

سرفصل های دوره آموزشی سیستم های ریداندانت زیمنس – Siemens H.Systems

سرفصل های دوره آموزشی جامع PCS7 و سیستم های DCS زیمنس